user_mobilelogo

Bij iedere (al dan niet in opdracht uitgevoerde) fotoshoot zal een contract worden opgesteld. In dit contract wordt vastgelegd wat voor foto's er zullen worden genomen, van welke vergoeding sprake is en welke afspraken gemaakt worden omtrent het gebruik van het fotomateriaal. De onderstaande tekst is een concept.

 

Contract fotoshoot / Modelrelease Fotostudio Photography For You

Ondergetekenden:

Fotograaf

Naam                           : Teus van der Stelt

Adres                           : Prinses Beatrixlaan 10a

Postcode/Woonplaats  : 4255 VB Nieuwendijk

Telefoon                      : 06-57185908

Email                           : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website                       : www.photographyforyou.nl

 

Model

Naam                           :

Adres                           :

Plaats                          :

Postcode                     :

Geboortedatum           :

Telefoon                      :

Email                           :

Website                       :

Modelnaam                 :

 

Komen overeen dat opnamen in de onderstaande categorie(ën) wordt/worden gemaakt (aankruisen wat van toepassing is):

O portret / fashion / glamour;

O badkleding / lingerie / boudoir;

O figuur (sport / hobby / dans);

O zwangerschap / newborn;

O (bedekt) topless (18+);

O (bedekt / artistiek) naakt (18+).

Plaats, datum en tijdstip van de opnamen is: ………………………………………………..

 

Vergoeding (aankruisen wat van toepassing is):

O TFCD (time for CD; geen financiële vergoeding voor beide partijen);

O Reiskostenvergoeding: € ……………Fotograaf / Model (doorhalen wat niet van toepassing is);

O Visagie: € ……………… (te betalen door Model);

O Haarstyling: € ……….…… (te betalen door Model);

O Vergoeding Fotograaf: € ……………. (afhankelijk van door Model gekozen fotoshootpakket);

O Vergoeding Model: € ……………. per uur / fotoshootpakket (doorhalen wat niet van toepassing is).

 

Verder komen Model en Fotograaf de volgende voorwaarden overeen:

Ik, Model, geef hierbij Fotograaf toestemming tot het mogen publiceren, van copyright voorzien, distribueren en/of tentoonstellen/tonen van van mij gemaakte fotografische afbeeldingen op de in dit document genoemde datum/data. De verleende toestemming is beperkt tot het gebruik zoals hieronder beschreven en voor geen andere doeleinden dan deze.

Ik, Fotograaf, zal geen foto’s zodanig manipuleren dat een onprofessioneel beeld ontstaat, en zal geen foto’s verkopen aan of publiceren op reputatiebeschadigende (pornografische of volwassen) websites of tijdschriften.

Ik, Model, begrijp dat Fotograaf en zijn rechtverkrijgenden het onverdeelde auteursrecht van de foto’s hebben, met inbegrip van het recht tot openbaarmaking. Verder begrijp ik dat Fotograaf enig proces, product of werkwijze kan gebruiken om te komen tot een eindproduct, publicatie, distributie of tentoonstelling daarvan zolang de van mij gemaakte foto’s worden gebruikt in overeenstemming met het hieronder genoemde gebruik. Ik ga er derhalve mee akkoord dat de inhoud kan worden gecombineerd met andere afbeeldingen, tekst, grafieken, film, audio, audio-visuele werken, en kan worden bijgesneden, gewijzigd of aangepast.

GEBRUIK: Publicatie op de website(‘s) van Fotograaf, op (online) forums en portfoliowebsites, het online indienen voor publiciteit en promotie van de website(‘s) en/of diensten van Fotograaf, media met als doel marketing van de website en/of diensten van Fotograaf, publieke artistieke tentoonstellingen, en fotowedstrijden.

Ik, Model, mag de mij ter beschikking gestelde foto’s voor privédoeleinden gebruiken. Ook mag ik de foto’s openbaar maken voor promotie doeleinden van mijn werk als model. Gepubliceerde foto’s dienen te allen tijde te zijn voorzien van de naam en/of het logo van Fotograaf respectievelijk van Fotostudio Photography For You. De naam van Fotograaf en/of het logo van Fotostudio Photography For You mag nimmer van foto’s worden verwijderd, bedekt, of gewijzigd. Indien geen naam dan wel logo door Fotograaf op de foto’s is aangebracht, dient Model bij publicatie de volledige naam van Fotograaf alsmede de tekst “Fotostudio Photography For You” bij de gepubliceerde foto(‘s) te vermelden.

Ieder ander gebruik of andere openbaarmaking dan hiervoor genoemd door een partij is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de andere partij en betaling van een eventuele vergoeding.

Ik, Model, erken en ga ermee akkoord dat ik geen recht op aanvullende vergoeding heb anders dan in dit document beschreven, en dat ik geen verdere aanspraak om welke reden dan ook zal maken aan Fotograaf en/of zijn rechtverkrijgenden. Ik erken en ga ermee akkoord dat deze vrijgave bindend is voor mijn erfgenamen en rechtverkrijgenden. Ik ga ermee akkoord dat deze vrijgave onherroepelijk is, wereldwijd en eeuwigdurend.

Er wordt overeengekomen dat mijn persoonlijke gegevens niet openbaar zullen worden gemaakt, en alleen worden gebruikt waar het nodig is (bijvoorbeeld om aanspraken te verdedigen, en rechten te beschermen) en kunnen worden bewaard zolang als nodig is om dit doel te vervullen. De vorige volzin heeft geen betrekking op de elders in dit document genoemde “modelnaam” welke bij publicatie (al dan niet) vermeld zal worden. De Fotograaf zal te allen tijde bij publicaties Model niet benadelen of haar/zijn naam schaden.

Model alleen dan wel gezamenlijk met zijn/haar voogd/ouder verklaart c.q. verklaren dat Model respectievelijk ouder/voogd de volledige juridische hoedanigheid heeft om dit contract c.q. deze modelrelease aan te gaan en uit te voeren.

Definities: “VERGOEDING” betekent €1 of iets anders van waarde dat ik heb ontvangen in ruil voor de door mij toegekende rechten in deze vrijgave. “INHOUD”: betekent alle foto's, film, audio of andere opnames, stilstaand of bewegend, genomen van Model als een deel van de samenwerking. “MEDIA”: betekent alle media, waaronder digitale, elektronische, afdrukkingen, televisie, film, radio en andere media nu bekend of die nog worden uitgevonden. “MODEL”: betekent de gefotografeerde en omvat uiterlijk, gelijkenis en stem van gefotografeerde. Onder “Model” wordt tevens verstaan “modellen”. “FOTOGRAAF” betekent de persoon die fotografeert of opneemt. “OPNAME”: betekent de foto-, film-of opnamesessie in dit formulier beschreven.

Door middel van ondertekening van dit document bevestig ik, Model, dat voordat ik tot ondertekening ben overgegaan, ik dit document volledig heb gelezen en de inhoud daarvan heb begrepen, en dat ik aan de bepalingen daarin ben gebonden, evenals iedereen die mijn verantwoordelijkheden en rechten als erven of vertegenwoordigers overnemen.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Aldus opgemaakt in tweevoud te Nieuwendijk, op ………………………………….. (datum)

Handtekening Fotograaf:                                                         Handtekening Model:

 

…………………………………….                                             ………………………………

 

In het geval Model jonger is dan 18 jaar, zal tevens een voogd of ouder moeten ondertekenen. Bovendien zal Model in dat geval bij een fotoshoot moeten worden begeleid door een ouder of voogd.

Handtekening ouder/voogd:

…………………………………….

……………………………………. (naam)

Zo, je hebt je door de juridische jungle kunnen worstelen? Dat was vast een hele kluif. Laat deze regeltjes je alsjeblieft niet weerhouden om een fotoshoot te boeken bij Fotostudio Photography For You. De regeltjes zeggen namelijk eigenlijk niets meer en niets minder dan hoe jij als model en ik als fotograaf met elkaar om zullen gaan en waar we de resultaten van onze samenwerking voor kunnen gebruiken. Hoewel voor diensten met een artistiek karakter (zoals fotografie) al erg veel in wetgeving is vastgelegd (zoals het auteursrecht), zijn er altijd zaken die niet geregeld zijn (zoals het waar en hoe de producten, de foto’s, gebruikt mogen worden maar ook wat er niet mee gedaan mag worden). De foto’s zijn het visitekaartje van de fotograaf, het spreekt dus eigenlijk voor zich dat ik de kwaliteit van de geleverde foto’s graag wil behouden en beschermen. Dat gezegd hebbende, mocht je graag een bepaalde uitsnede of speciale bewerking willen voor een foto dan kunnen we daar altijd over praten. Om het je eenvoudig te maken om een fotoshoot te boeken of om contact met mij op te nemen, heb ik hieronder een tweetal knoppen geplaatst die je direct naar de betreffende pagina zullen leiden.

Direct naar prijzen fotoshoot

Direct naar contactformulier