user_mobilelogo

Algemene huurvoorwaarden scheppen duidelijkheid en zijn na reservering bindend. Huurders worden geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn. Vragen hieromtrent kunnen voorafgaand aan de huurtermijn worden gesteld.

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

1 HUURPERIODE, RESERVERING, CONTACTGEGEVENS
Een huurperiode bestaat uit het aantal door de huurder gereserveerde uren. Op verzoek is uitloop mogelijk. De huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur incl. uitleg, opstellen belichting, opstellen personen of producten. Ook benodigde tijd voor eventuele visagie of haarstyling maakt onderdeel uit van de gereserveerde tijd. De reservering geschiedt per email of door het invullen van het contactformulier op de website. Door te reserveren verklaart de huurder zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij bezoek aan de studio dient de huurder een kopie van een identiteitsbewijs af te geven dan wel daarvan een kopie laten maken door verhuurder.

2 HUUROVEREENKOMST, BETALING
De algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat de door de huurder gehuurde periode door de verhuurder per email is bevestigd. De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen en dieren die vanwege zijn reservering aanwezig zijn of aanwezig waren in de studio respectievelijk visagieruimte. Onder de naam huurder worden hier ook verstaan alle personen die vanwege de huurder in de studio aanwezig zijn of zijn geweest. In het huurbedrag is inbegrepen het gebruik van de aanwezige apparatuur en accessoires behorende bij de studio, alsmede de visagieruimte/omkleedruimte. Bij annulering door huurder binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode, is deze aan de verhuurder 50% van de huursom verschuldigd. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de huurperiode is aan verhuurder 100% van de huursom verschuldigd. De huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn op de website vermeld. Alle op deze site genoemde bedragen zijn netto, tenzij anders vermeld. Contante betaling is verplicht, pinnen is niet mogelijk. Er worden € 25,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht indien huurder de studio en visagieruimte niet achterlaat zoals het door huurder bij binnenkomst is aangetroffen.

3 TER BESCHIKKING GESTELDE APPARATUUR, VOORWERPEN EN FACILITEITEN
De ter beschikking gestelde apparatuur, accessoires en faciliteiten zijn vermeld op een daartoe opgesteld document, alsmede de condities waarin deze zich bevinden. Van huurder wordt verwacht dat hij dit document bij aanvang van de huurperiode controleert en in voorkomend geval verhuurder op de hoogte brengt van afwijkingen. Huurder gaat er mee akkoord dat verhuurder (lees: eigenaar van Fotostudio Photography For You) of een door verhuurder aangewezen persoon altijd het recht heeft in de visagieruimte en/of studioruimte aanwezig te zijn.

4 AANSPRAKELIJKHEID, ONDERHOUD
De huurder van de studio is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur, gebruiksvoorwerpen, accessoires en gebouwen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde. Tevens verklaart huurder daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze en accessoires te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Beschadiging of vermissing dient door de huurder direct gemeld te worden. Indien er voorafgaand aan gebruik van apparatuur en accessoires geen gebreken worden gemeld bij verhuurder, zullen alle geconstateerde vermissingen en beschadigingen na gebruik door die huurder, voor rekening van die huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mag niets uit de studio worden meegenomen of geleend.

5 VERZEKERING, BESCHADIGING, DIEFSTAL, BORG
De huurder dient in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen als gevolg van gebruik van apparatuur, accessoires en gebouwen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoedt te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal wordt onmiddellijk aan de politie doorgegeven. Buitendeuren zijn gedurende de huurperiode op slot. Huurder dient bij aanvang van de huurperiode een borgsom te betalen van € 100,00. Huurder ontvangt na afloop van de huurperiode de borg retour. Bij geconstateerde gebreken aan apparatuur en/of items en/of gebouwen zal de schade ingehouden worden op de borg. Bij schade hoger dan € 100,00 zal de borg direct ingehouden worden en ontvangt u voor het restantbedrag een factuur.

6 HUISREGELS
Bij het niet naleven van de huisregels kan de huur tussentijds worden beëindigd. De huurder is dan het totaalbedrag van de gehele huurtermijn verschuldigd. Deze huisregels zijn op deze site  in te zien maar zijn ook naast de toegangsdeur naar de studio aan de muur (op ooghoogte) bevestigd. Huurder dient zich van deze huisregels voorafgaand aan de huurperiode rekenschap van te nemen.

7 BETALING
Tenzij vooraf anders overeengekomen dient na afloop de huur contant te worden betaald. Heeft de huurder niet voldoende contanten in zijn bezit dan wordt de huurder in de gelegenheid gesteld, na achterlating van camera-uitrusting en geheugenkaarten, het verschuldigde bedrag bij de nabij gelegen supermarkt te gaan pinnen. De studio is voor het in bewaring nemen van de camera-uitrusting en geheugenkaarten op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of diefstal.

Zo, je hebt je door de juridische jungle van voorwaarden en contractbepalingen kunnen worstelen? Helaas zijn dat meestal wat lijvige documenten, sorry. Laat deze regeltjes je alsjeblieft niet weerhouden om de fotostudio af te huren voor een eigen project.                     

De regeltjes zeggen namelijk eigenlijk niets meer en niets minder dan hoe jij met de geboden ruimten, apparatuur en props om moet gaan. Niets vreemds aan; met de spullen van een ander ben je zuinig, dat ben ik zelf namelijk ook.

De studio en alles wat zich daarin bevindt, is het visitekaartje van en vormen de randvoorwaarden om als fotograaf te kunnen werken in een studio. Het spreekt dus voor zich dat ik de kwaliteit daarvan graag wil behouden en beschermen.

Om het je eenvoudig te maken om de fotostudio af te huren of om contact met mij op te nemen, heb ik hieronder een tweetal knoppen geplaatst die je direct naar de betreffende pagina zullen leiden.

Direct naar huurprijzen fotostudio

Direct naar contactformulier